Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.dogfrisbee.pl wyjaśnia, jakie procedury są stosowane przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych Klientów Sklepu.

1. Administrator danych osobowych – dalej „Administrator”

  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedający: Interdeco Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konwaliowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110582, posiadająca NIP: 1181464412, REGON: 016042440.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@dogfrisbee.pl, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Interdeco Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, lub telefonicznie: +601 944 737.

  2. Użyte w niniejszej Polityce terminy oznaczają:

  a) Polityka – oznacza niniejszy dokument,

  b) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

   Do interpretacji pozostałych terminów stosuje się słowniczek Regulaminu.

   3. Bezpieczeństwo danych

    Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dane te traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób trzecich.

    Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

    4. Cel i podstawa przetwarzania danych

     Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu:

     a) realizacji Umowy sprzedaży, realizacji zamówienia Klienta – podstawa przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

     b) jeżeli Klient wyrazi zgodę - w celu marketingowym, przesyłania Newslettera – podstawa przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

     c) realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, np. obowiązki nakładane przez przepisy rachunkowe i podatkowe – podstawa przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

     d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – podstawa przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

     5. Konsekwencje niepodania danych

      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży i realizacji zamówienia Klienta spowoduje brak możliwości zawarcia umowy, brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

      6. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:

      a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

      b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”).

      7. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:

       a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

       b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym,

       c) dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług,

       d) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

       8. Okres przetwarzania danych

        Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży i realizacji zamówienia Klienta oraz czas do wykazania, iż Sprzedający wykonał ją prawidłowo (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) lub rezygnacji z usługi Konta w Sklepie Internetowym.

        9. Uprawnienia Klienta

        a) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

        b) Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

        10. W Sklepie Internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep www.dogfrisbee.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

         Polityka plików „cookies”

         1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

          2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

           3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka Interdeco sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) przy ul. Konwaliowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110582, posiadająca NIP: 1181464412, REGON: 016042440, kapitał zakładowy w wysokości: 70.000,00 zł, adres e-mail: info@dogfrisbee.pl i numer telefonu: +48 601944737.

            4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

            a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

            b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

            c) utrzymanie sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.

             5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

              6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

              a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

              b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

              c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

              d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

              e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

               7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu bądź wyłączyć gromadzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

               8. Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. 

               9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedającym reklamodawców oraz partnerów.

                10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.                 do góry
                 Sklep jest w trybie podglądu
                 Pokaż pełną wersję strony
                 Sklep internetowy Shoper.pl