Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 2

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Interdeco Sp. z o.o., (Administratora), z którą możesz skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres interdeco.anna@gmail.com lub info@dogfrisbee.pl. Możesz również skorzystać z poczty tradycyjnej - ul. Konwaliowa 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu:

a). realizacji umowy lub podejmowania działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (założenie konta w sklepie internetowym) - podstawą prawną przetwarzania danych dla wskazanego celu / celów jest art. 6, ust. 1, lit. b RODO.

b). jeżeli wyrazisz zgodę - w celu marketingowym, przesyłania Newslettera - podstawa przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

c). realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, np. obowiązki nakładane przez przepisy rachunkowe i podatkowe - podstawa przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

d). realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń - podstawa przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od Administratora dostępu do danych, które Cię dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i przeniesienia danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

  • zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
  • Obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców, w zależności od Twojego wyboru sposobu realizacji umowy lub innej czynności przetwarzania:

  • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
  • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).

 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży oraz czas do wykazania, iż Sprzedający wykonał ją prawidłowo (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń) lub rezygnacji z usługi Konta w Sklepie Internetowym. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium